Implants Dentals

     Els implants són la millor opció per a reemplaçar les peces perdudes. A CS Dental EDO utilitzem les tècniques quirúrgiques més avançades en implantologia per garantir resultats òptims. Hi ha pacients que necessiten regeneració òssia a la zona de la intervenció per no tenir espai per a la col·locació de l'implant i cal regenerar amb mètodes molt avançats que permeten empelts ossis, elevacions del si maxil·lar o aportació de plasma ric en plaquetes del propi pacient.

     La intervenció és molt senzilla. Consisteix en la col·locació d'un cargol de titani que introduïm al maxil·lar com a substitució de l'arrel perduda i que posteriorment reposem amb una corona protètica. El postoperatori no sol generar moltes molèsties. Si mantenim una bona higiene oral, així com revisions periòdiques a l'odontòleg, podem garantir una llarga vida a l'implant.

     A CS Dental Edo realitzem implants unitaris o per a múltiples dents, a partir d'un estudi clínic previ, segons les necessitats dels nostres pacients.

Preguntes freqüents: