Puc detectar una càries abans que faci mal?

¿Puedo detectar una caries antes de que duela?

Hi càries incipients o inicials que no es veuen ni tan sols a simple vista, per això els dentistes realitzem simples tècniques de punció per diferenciar-les de taques. A vegades, les taques són molt semblants a les càries pel seu color. En tocar-les amb l'explorador (el ganchito), descobrim que són dures, i és llavors quan no han de ser manipulades, ja que les taques només són cicatrius de l'esmalt, per dir-ho d'una manera senzilla, és a dir, remineralizaciones d'aquest que deriven en un fosc color. 

La detecció de càries més complexes es verifica, a més de la utilització del ganxo, amb l'ajut complementari de radiografies. Primer, sospitem que hi ha pel canvi de color de l'esmalt; i després, ho confirmem amb la radiografia. 

Com és llavors que els dentistes, de vegades, si les detecten a simple vista? 

No sempre passa. L'eina principal és el ganxo, que ens confirma la càries quan l'esmalt està tou. A més, en els nostres centres de Dentinova i Qmedical de Sant Cugat (Barcelona), fem servir la càmera intraoral, que ens permet veure aquesta peça dentària amb augment, 1.000 vegades més gran, pel que podem prevenir un deteriorament major i arreglar la càries amb una mínima preparació. 

En alguns casos, també utilitzem llums fluoroscópicas per determinar l'estat de l'esmalt translúcid, doncs en dents anteriors (incisius, centrals i laterals, i canins) ens dóna una idea de la grandària de la càries i la seva expansió, evitant l'ús de raigs X. Val a dir que en algunes peces dentàries, com les posteriors (premolars i molars), les càries produeixen un orifici petit per la constitució anatòmica de l'esmalt en aquesta zona, que fa que l'entrada sigui més reduïda però que després s'ampliï en una forma que anomenem d'embut invers. 

Aconsellem fer almenys una visita a l'any al dentista per detectar les seves càries. Els pacients que acostumin tenir moltes, així com empastaments múltiples o fundes, hauran de realitzar, com a pràctica habitual, una radiografia panoràmica digital que ofereixi una idea general del seu estat. Els programes informàtics actuals permeten realitzar un diagnòstic precís i redueixen significativament l'exposició als raigs. 

Font: El País